Dźwięk

4 teksty – auto­rem jest Dźwięk.

Nic nie przeszkadza nam bar­dziej w zro­zumieniu sa­mych siebie niż pot­rze­ba by­cia zro­zumianym przez innych. 

aforyzm dnia z 27 października 2011 roku
zebrał 103 fiszki • 6 czerwca 2011, 12:03

W świet­le rzeczy­wis­tości słowo jest pryzmatem. 

aforyzm dnia z 6 stycznia 2012 roku
zebrał 124 fiszki • 3 maja 2011, 16:07

Gdy nic nas nie ob­chodzi, wszys­tko ob­chodzi nas sze­rokim łukiem. 

aforyzm
zebrał 111 fiszek • 21 kwietnia 2011, 11:26

Nie każda wątpli­wość ma w so­bie na ty­le wyob­raźni, by stać się pragnieniem. 

aforyzm dnia z 25 sierpnia 2011 roku
zebrał 120 fiszek • 2 kwietnia 2011, 10:43

Dźwięk

Dźwięk

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność