Dźwięk, teksty z maja 2011 roku

1 tekst z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Dźwięk.

W świet­le rzeczy­wis­tości słowo jest pryzmatem. 

aforyzm dnia z 6 stycznia 2012 roku
zebrał 124 fiszki • 3 maja 2011, 16:07

Dźwięk

Dźwięk

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność